Coronaviruset och världsekonomin

Coronaviruset och världsekonomin Vad kommer Corona ha för effekt på världsekonomin, på kort och på lång sikt? Spridningen av coronaviruset har redan inneburit stor påverkan på globala handelskedjor, inte minst eftersom betydande delar av den ekonomiska aktiviteten i...

Är den låga realräntan här för att stanna?

Är den låga realräntan här för att stanna? I den senaste rapporten från Tillväxtbarometern diskuteras hur såväl teori som empiri pekar ut ekonomins långsiktiga tillväxttrend som en av de viktigaste drivkrafterna för den naturliga realräntan. Trendtillväxten har fallit...