Vindkraften tar fart: En strukturell revolution?

Vindkraften tar fart: En strukturell revolution?

Vindkraften tar fart: En strukturell revolution? Vindkraft är en global, snabbväxande marknad är redan en betydande energikälla. Syftet med den här fördjupningsstudien är att beskriva utnyttjande av vind för förnybar produktion av el.  Rapporten belyser drivkrafter,...