Nollvisionen – städa bort VRI

Nollvisionen – städa bort VRI

Blue Institute har tillsammans med Sodexo, Tiohundra och Texi fått stöd från Vinnova för sitt arbete att genom innovation minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en global samhällsutmaning som skördar 16 miljoner liv varje...