Tillväxtbarometern

Tillväxtbarometern har sedan 1997 varit ett forum där företag möts och diskuterar de globala tillväxtförutsättningarna. Kärnan i verksamheten är möten där företagens egna utsikter ställs i förhållande till den makroekonomiska och politiska utvecklingen. Genom dialog mellan företagsledare, ledande ekonomer och experter skapas en bättre beredskap för att agera på utvecklingen.

Inom Tillväxtbarometern försöker vi fånga den relevanta nivån som innovations-, konkurrens- och attraktionskraft kan förstås på. Syftet är att främja förståelsen för hur förutsättningar för tillväxt påverkar näringslivets och politikens strategiska handlingsutrymme. Den globala utvecklingen utgör arenan för analys, med en återkoppling till ekonomin och näringen i Sverige. På så sätt utgör den en virtuell och delad analysfunktion för att förstå förutsättningarna att utveckla värdeskapande globalt och i Sverige.

Kärnan är en metodik som ifrågasätter, validerar och analyserar tillväxtutmaningar i dialog mellan beslutsfattare. Insikterna är till nytta för företag, för forskning, för policymakers och för samhället i stort, samtidigt som det större bidraget ligger i att tillhandahålla en plattform och ett forum där gemensamma referensramar kring tillväxtens utmaningar kan växa fram.

Tillväxtbarometern har en fakultet av ledande experter och tänkare som bereder teman och deltar i diskussionen. Fakulteten består av Jan Häggström, Mats Kinnwall, Lena Hagman, Cecilia Hermansson och Göran Liljegren.

Tillväxtbarometern anordnar möten och seminarium, bedriver egen forskning och publicerar rapporter och analyser på olika teman. Nedan kan du ta del av ett urval av material producerat av TIllväxtbarometern.

Coronaviruset och världsekonomin

Vad kommer Corona ha för effekt på världsekonomin, på kort och på lång sikt? Spridningen av coronaviruset har redan inneburit stor påverkan på globala handelskedjor, inte minst eftersom betydande...

Läs mer

Är den låga realräntan här för att stanna?

I den senaste rapporten från Tillväxtbarometern diskuteras hur såväl teori som empiri pekar ut ekonomins långsiktiga tillväxttrend som en av de viktigaste drivkrafterna för den naturliga realräntan....

Läs mer

Outlook 2014:2 in English

Outlook 2014: 2 by the Growth Barometer consists of two parts: A summary of the market situation and an updated economic forecast At each meeting within the Growth Barometer, a reconciliation is...

Läs mer

Outlook 2014:2

Outlook 2014:2 av Tillväxtbarometern består av två delar: En sammanfattning av marknadsläget och en uppdaterad konjunkturprognos Vid varje möte inom Tillväxtbarometern sker en avstämning av hur...

Läs mer

Outlook 2014:1

Outlook 2014:1 från Tillväxtbarometern består av tre delar: En redovisning av det globala marknadsläget Vid varje möte inom Tillväxtbarometern sker en avstämning av hur marknaden har utvecklats...

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Tänker du på framtiden? Håll dig uppdaterad för att ligga steget före. Genom att anmäla dig får du inbjudningar till våra öppna seminarier och får ta del av de senaste insikterna och spaningarna vi gör. Vi delar aldrig dina kontaktuppgifter med tredje part.