Tillväxtbarometern

Tillväxtbarometern har sedan 1997 varit ett forum där företag möts och diskuterar de globala tillväxtförutsättningarna. Kärnan i verksamheten är möten där företagens egna utsikter ställs i förhållande till den makroekonomiska och politiska utvecklingen. Genom dialog mellan företagsledare, ledande ekonomer och experter skapas en bättre beredskap för att agera på utvecklingen.

Inom Tillväxtbarometern försöker vi fånga den relevanta nivån som innovations-, konkurrens- och attraktionskraft kan förstås på. Syftet är att främja förståelsen för hur förutsättningar för tillväxt påverkar näringslivets och politikens strategiska handlingsutrymme. Den globala utvecklingen utgör arenan för analys, med en återkoppling till ekonomin och näringen i Sverige. På så sätt utgör den en virtuell och delad analysfunktion för att förstå förutsättningarna att utveckla värdeskapande globalt och i Sverige. 

Kärnan är en metodik som ifrågasätter, validerar och analyserar tillväxtutmaningar i dialog mellan beslutsfattare. Insikterna är till nytta för företag, för forskning, för policymakers och för samhället i stort, samtidigt som det större bidraget ligger i att tillhandahålla en plattform och ett forum där gemensamma referensramar kring tillväxtens utmaningar kan växa fram.

Tillväxtbarometern anordnar möten och seminarium, bedriver egen forskning och publicerar rapporter och analyser på olika teman.

Tillväxtbarometern har en fakultet av ledande experter och tänkare som bereder teman och deltar i diskussionen. Fakulteten består av Jan Häggström, Mats Kinnwall, Lena Hagman, Cecilia Hermansson och Göran Liljegren.

Håll dig uppdaterad

Tänker du på framtiden? Håll dig uppdaterad för att ligga steget före. Genom att anmäla dig får du inbjudningar till våra öppna seminarier och får ta del av de senaste insikterna och spaningarna vi gör. Vi delar aldrig dina kontaktuppgifter med tredje part.