Spridningen av coronaviruset har redan inneburit stor påverkan på globala handelskedjor, inte minst eftersom betydande delar av den ekonomiska aktiviteten i Kina stannat av. Även om smittspridningen i Kina verkar takta ner, så är det nu som Europa, och även USA, som kommer i fokus.

Frågan är vad effekten på ekonomin kommer att vara, på kort och på lång sikt. Vilka branscher är särskilt utsatta? Kan det varaktigt påverka globala handelskedjor? Vad är de konjunkturella effekterna, och vad kan centralbanker och regeringar göra? Finns det risk för kreditkriser som sprider sig från enskilda branscher eller länder till det globala finanssystemet?

Dessa och andra frågor diskuterades vid Tillväxtbarometerns frukostseminarium den 17 mars 2020, där Mats Kinnwall (chefsekonom Teknikföretagen) och Jan Häggström gav sin syn på utvecklingen.

Copy link
Powered by Social Snap