Innehåller redovisning av det globala marknadsläget, en uppdaterad konjunkturprognos samt en sammanfattning av temarapporten ”När världsmedborgaren blir medelklass”.

Ladda ned

Copy link