Outlook 2014:1

1 jul, 2019Tillväxtbarometern

Outlook 2014:1 från Tillväxtbarometern består av tre delar:

En redovisning av det globala marknadsläget

Vid varje möte inom Tillväxtbarometern sker en avstämning av hur marknaden har utvecklats sedan sista mötet. Deltagande företagsledare redovisar utvecklingen i sin specifika bransch- och marknadsexponering vilken kopplas till utvecklingen av utvalda indikatorer. Sammanvägningen ger en kvalificerad bild av det globala marknadsläget, med fokus på företagsnära indikatorer.

En uppdaterad konjunkturprognos

Tillväxtbarometern publicerar konjunkturprognoser tre gånger per år (januari, april och oktober) och en uppdatering görs vid varje Outlook.

En sammanfattning av temarapporten ”The New Normal”

Två gånger per år genomför Tillväxtbarometern en fördjupad analys inom ett särskilt tema. Teman föreslås av de deltagande företagen och bereds av Tillväxtbarometern, med kommentarer från fakulteten. Här publiceras en förkortad version av analysen. Temarapporten finns tillgängliga i sin helhet här.

Tillväxtbarometern är ett projekt som drivs av Stiftelsen Blue Institute med finansiering från VINNOVA.