Innehåller redovisning av det globala marknadsläget, en uppdaterad konjunkturprognos samt en sammanfattning av temarapporten ”The New Normal”.

Ladda ned

Copy link