Under de senaste decennierna har världen genomgått en period med stark ekonomisk utveckling, i synnerhet i många tidigare fattiga länder. Följden har blivit att levnadsstandarden har tagit ett rejält språng samtidigt som fattigdomen minkat ordentligt, inte minst i världens två folkrikaste nationer Kina och Indien.

Den globala tillväxten har sporrats av såväl stark produktivitetstillväxt som fördelaktig demografi i tillväxtländerna. Nu tyder mycket på att världsekonomin kommer in i en fas med betydligt svagare tillväxt. Faktum är att vi redan har kunnat notera att produktiviteten har bromsat i flertalet ekonomier, såväl bland de ”gamla” industriländerna som bland tillväxtländerna. Delvis kan detta säkert förklaras av baksmällan efter finanskrisen men bakom inbromsningen ligger dessutom troligen mer långsiktiga faktorer.

 

Ladda ned

Copy link
Powered by Social Snap